Tuesday, October 19, 2021
Obecné informace

Zvyšuje se transparentnost výběrových řízení žadatelů z OP PIK

05 srpna, 2020

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 200-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes spustila centralizovanou databázi výběrových řízení žadatelů OP PIK, kteří vyhlašují zakázky podle Pravidel pro výběr dodavatele (PpVD). Podle nich budou od 1. října 2020 žadatelé a příjemci podpory v OP PIK povinni v této databázi uveřejňovat základní informace k zakázkám. Databáze tak umožní soustředit vybrané informace o zakázkách na jednom místě, usnadní potenciálním dodavatelům orientaci a celkově zvýší transparentnost celého výběru.

Více na: https://www.businessinfo.cz/clanky/centralizovana-databaze-vyberovych-rizeni-zadatelu-z-op-pik-pomuze-dodavatelum-a-zvysi-transparentnost-vyberu/