Kalendář událostí

Srpen

Září 2020

Říjen
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
31
1
Znovuzavedení plošné povinnosti nosit roušky

Od úterý 1. září bude v Česku povinné nosit roušky v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, na úřadech, ve veřejné dopravě, na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a ve volebních místnostech.

Zkrácení karanténních opatření na deset dní

Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dní.

Aktualizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Více na: www.mzcr.cz

Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Inovace

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VIII programu podpory INOVACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení vyu

Zahájen příjem žádostí o podporu inovací v Plzni

Žádosti o dotaci lze předkládat od 1. 9. 2020 a příjem potrvá do 1. 10. 2020. Do konce roku pak proběhne vyhodnocení žádostí a výběr žadatelů k podpoře. Pokud nebude postačovat alokace prostředků, jsou připravena kritéria, na základě kterých bude proveden výběr z podaných žádostí. Budou n

2
3
4
5
Ukončení dotačního programu na podporu zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče

Žadatelé se mohou o finanční dotaci ucházet na základě Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2020 a prostřednictvím zveřejněných formulářů. Podání žádosti je možné do datové schránky Ministerstva

6
7
Vyhlášení výzvy COVID – Ubytování

Žadatel vyplní online formulář žádosti, který bude od pátku 11.9.2020 k dispozici na adrese https://zadosti.sfpi.cz/.

Telefonní linky pro žadatele o dotaci tel.: +420 704 619 871; +420 704 619 875.

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na covid-ubytovani@sfpi.cz.

COVID – Ubytování počítá

8
9
Pražská hygienická stanice nastavuje nová opatření

Pražská hygienická stanice nastavuje nová opatření v Praze v reakci na zhoršující se situaci s výskytem nákazy koronavirem.

Od 9. září 2020 bude omezena přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 hodin a 6:00 hodin, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřej

10
Zavedena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochrann

11
Spuštěn online formulář dotace COVID – Ubytování

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výzvu pro COVID – Ubytování. O dotaci až do výše 330 Kč na pokoj a noc mohou žádat provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení, která byla z důvodu pandemie uzavřena.

Žadatel vyplní online formulář žádosti, který je od pátku 11.9.2020 k dispozi

Výroba dezinfekce Anti-Covid je ode dneška zakázána

Vybrané firmy mohou produkt vyrábět i nadále, ovšem pod vlastními značkami.

Více na: https://zpravy.aktualne.cz

12
13
14
Rozšíření opatření v Praze

Od 14. září je zavedena povinnost nošení roušek také ve společných vnitřních prostorech škol (ZŠ, SŠ a VŠ), např. chodby, s výjimkou mateřských škol. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na učebny, třídy, tělocvičny a kabinety.

Nadále v Praze platí:

  • Omezení přítomnost veřejnosti v provo
15
Změna pravidel pro karanténu a testování

Změna pro osoby, které byly v úzkém kontaktu s nakaženým. Pokud bude mít covid-19 pozitivní pacient i jeho kontakt po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a osoba v kontaktu nemá příznaky, nově nebude muset do ka

16
17
18
Účinnost omezení pro vnitřní hromadné akce, školy a noční stravovací služby

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací zavádí Ministerstvo zdravotnictví nová opatření. Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky,

PRAHA: zakazuje návštěvy zdravotnických zařízení

Ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do 18. října 2020 pražská hygiena nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu návštěv zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s několika výjimkami a přítomnost tře

19
20
21
PRAHA: zavádí povinné roušky na venkovních akcích a distanční výuku na VŠ

Do odvolání s účinností ode dne 21. září 2020 HSHMP zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech s několika výjimkami.

Více v Nařízení HSHMP č. 10/2020

Dále pak s úči

22
23
24
Rozšíření opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

Od 24. září do 7. října se omezuje otevírací doba provozoven stravovacích služeb a upravuje se konání hromadných akcí.

  • Restaurace a bary budou uzavřené od 22 hodin do 6 hodin.
  • U vnitřních akcí členěných do sektorů se limit osob snižuje na 1 000 osob, u venkovních akcí na 2 000 osob.
  • U ostatní
25
26
27
28
29
30
Ukončení žádostí ve Výzvě COVID – Nájemné

Žádosti je možné podávat do dnešního dne na webu https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/najemne.

Prodloužený konec příjmu žádostí do programu COVID – Kultura

Žádosti je možné podávat do dnešního dne na webu https://www.mpo.cz/kultura. Původní termín 18. 9. 2020 byl posunut o dva týdny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury zároveň připravují 2. výzvu.

O dotace z programu žádejte přes informační systém MPO na adrese: aisporta

Konec příjmu žádostí prodloužené podpory na regeneraci brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro předkládání žádostí o podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Samosprávy mohou žádat u agentury CzechInvest do 30. září 2020.

Více na www.businessinfo.cz

Ukončení příjmu žádostí do programu Provoz 2020

Na podporu zemědělců je zaměřený nový dotační program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, který je určený pro malé a střední podniky z oblasti zemědělské prvovýroby. Malé a střední podniky mohou požádat o dotaci do konce září.

Samotný program je podle ní koncipován tak, že žadate

1
2
3
4