Odkazy a kontakty

Vláda ČR
www.vlada.cz

Vyhlášení nouzového stavu: co aktuálně platí

Ministerstvo zdravotnictví
koronavirus.mzcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí
www.mzv.cz/jnp/

Pomoc občanům – mimořádná přeprava v Evropě
Často kladené dotazy k návratům ze zahraničí

Ministerstvo dopravy
www.mdcr.cz

Mimořádná opatřední v mezinárodní dopravě

Ministerstvo vnitra
www.mvcr.cz

Informace pro občany, obce, cizince, hraniční přechody, psychologická pomoc

Ministerstvo financí
www.mfcr.cz

Informace o opatřeních Ministerstva financí
Aktuálně k daním od Finanční správy

Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz

Pracovněprávní oblast, ošetřovné, senioři, sociální služby, program Antivirus, OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům
Nejčastější dotazy podnikatelů
BusinessInfo: Koronavirus a podnikatelé

Ministerstvo obrany
mocr.army.cz

Jak pomáhá Armáda

Česká správa sociálního zabezpečení
www.cssz.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz

Nejčastější dotazy k přijímacím a maturitním zkouškám, školnému, mateřským skolám a dalším

Ministerstvo zemědělství
www.mze.cz

Informace o opatřeních v zemědělství, potravinářství

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Pravidla pro nakládání s odpady ve firmách

Ministerstvo spravedlnosti
www.justice.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj
www.mmr.cz

Cestování v době koronaviru – Informace a opatření vsouvislosti s cestovním ruchem během nouzového stavu, zrušení zájezdu apod.

Českomoravská záruční a rozvojová banka
www.cmzrb.cz

podpůrné programy COVID I a II

Česká obchodní inspekce
www.coi.cz
NAKIT/koronadata

Data o šíření nákazy koronaviru v ČR ve srovnání s ostatními státy z EU/světa

Státní úřad pro kontrolu léčiv

Přehled hodnocených experimentálních léčiv na nemoc COVID-19

Jak zřídit datovou schránku
chcidatovku.cz

Informační linky

 

Bezplatná informační linka v souvislosti s koronavirem

1212

Non stop linky Státního zdravotního ústavu

+420 724 810 106
+420 725 191 367
+420 725 191 370

Ministerstvo dopravy (mimořádná opatření v mezinárodní dopravě)

česky: +420 225 131 810
anglicky: +420 225 131 820

Ministerstvo zahraničních věcí (návraty ze zahraničí)

+420 224 183 200

Ministerstvo průmyslu a obchodu (informace pro podnikatele, živnostníky i spotřebitele)

+420 224 854 444

Ministerstvo vnitra (bezpečnost, hranice, pobyty)

+420 974 815 394
+420 974 815 395
+420 974 815 396

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

+420 778 725 602
+420 771 139 398

Ministerstvo zemědělství (potravinářství, dotace, prvovýroba, lesní a zahradnické školky)

+420 221 814 595

Ministerstvo financí (informace k daňovým opatřením)

+420 224 041 111

Finanční správa (informace k liberačnímu balíčk a daňovým úlevám)

+420 225 092 392

Ministerstvo kultury

+420 777 458 007

Česká správa sociálního zabezpečení (nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění)

+420 800 050 248

Úřad práce (nezaměstnanost, sociální dávky)

+420 844 844 803

Zahraniční informační zdroje

Hlavní stránka WHO ke COVID-19 se souhrnnými informacemi

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Denní situační zprávy WHO o COVID-19 (data, klíčové události)

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Interaktivní mapa rozšíření COVID-19

covid19.who.int

Reakce jednotlivých států světa v souvislosti s pandemií

Přehled OECD: oecd.github.io/OECD-covid-action-map/