Wednesday, October 20, 2021
Oficiální sdělení

Zahájen příjem žádostí do třetí výzvy COVID – Nájemné a zveřejněna třetí význa COVID – Kultura

06 února, 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo v pátek 5. února přijímat žádosti do třetí výzvy programu COVID – Nájemné. Stát přispěje podnikatelům na nájemné 50 procenty, a to za čtvrté čtvrtletí roku 2020. Žádosti můžete podávat do 8. dubna 2021.

Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis. Ministerstvo rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná. Žadatel dále vyplní čestné prohlášení, že dodržoval všechna související omezení daná usneseními vlády.

Více na: www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani…

Ministerstvo kultury spolu s MPO vyhlásilo počátkem února 3. výzvu dotačního programu COVID – Kultura pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadly vládní restrikce.

Více na:www.mpo.cz/kultura