Tuesday, October 19, 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VIII programu podpory INOVACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Podporu lze získat na:

  • produktové inovace,
  • procesní inovace,
  • organizační inovace,
  • marketingová inovace.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky a velké podniky, také podniky vlastněné veřejným sektorem nebo smíšené. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.

Více na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/