Thursday, October 28, 2021
Oficiální sdělení

Vláda schválila pomoc školám s nákupem vybavení pro distanční výuku

20 srpna, 2020

Vláda se v pondělí 17. srpna 2020 zabývala možností volit v nadcházejících krajských a senátních volbách, i pokud bude osoba v nařízené karanténě. Projednala návrh novely školského zákona o distančním vzdělávání či poskytnutí financí školám na zakoupení technického vybavení. Schválila též návrh novely zákona o silničním provozu a projednala zajištění vakcíny proti koronaviru.

Návrh novely školského zákona nově nařizuje školám povinnost poskytnout distanční vzdělávání. Díky tomu mají být stanovena pravidla, kdy, komu a jak je škola povinná distanční vzdělání poskytnout. Novela povede ke stanovení pravidel pro případ dalšího uzavření škol, či zákazu přítomnosti žáků ve školách. Školy budou muset zajistit dálkovou výuku v případě, že bude znemožněna přítomnost většiny žáků z jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení. Zároveň stanovuje povinnost žákům účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

Více na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-pomoc-skolam-s-nakupem-vybaveni-pro-distancni-vyuku–navrhla-aby-mohly-volit-i-osoby-v-karantene-183185/