Thursday, October 28, 2021
Oficiální sdělení

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května

25 dubna, 2020

Vláda schválila na mimořádném jednání v pátek 24. dubna 2020, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v České republice až do 25. května. Zatím platí do 30. dubna. Vláda se rozhodla v důsledku rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil klíčová protiepidemiologická opatření vyhlášená na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.  Opatření by tak s koncem nouzového stavu byla rozpuštěna.

Více na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pozada-poslaneckou-snemovnu-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-25–kvetna-181198/