Sunday, October 24, 2021
Oficiální sdělení

Vláda obnovila nouzový stav na 14 dní. Představujeme změny a platná opatření od pondělí

14 února, 2021

Vláda na mimořádném zasedání v neděli 14. února 2020 vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. V platnost vstoupí 15. února v 00.00 hodin a trvat bude čtrnáct dnů, tedy do 28. února. Naváže tak na nouzový stav, který končí v neděli 14. února o půlnoci. O vyhlášení nového nouzového stavu požádala vládu Asociace krajů České republiky za hejtmany všech krajů.

Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika dílčím úpravám a změnám:

  • V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služeb vláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.
  • V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání.
  • Vláda rozhodla rovněž o zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů.
  • V oblasti školství přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.
  • K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře.

 

Více v: