Monday, September 20, 2021
Obecné informace

Vláda o měsíc prodloužila program Antivirus A

31 května, 2021

Vláda rozhodla o prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, a to o měsíc do 30. června 2020. Prodloužení se ale bude týkat už jen režimu Antivirus A, který se vztahuje na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény nebo izolace.

Zbývající režimy, Antivirus B a Antivirus Plus prodlouženy nebudou. Vláda schválila prodloužit období platnosti programu Antivirus do 31. prosince 2021, aby bylo možné případně vyhlásit nové období uznatelnosti výdajů bez nutnosti schvalovat nový cílený program podpory zaměstnanosti a bez nutnosti uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku mezi poskytovatelem, pokud by se měla epidemická situace v ČR zase zhoršit.

Pokračovat bude i dotační program Agricovid Potravinářství, jenž pomáhá malým a středním firmám v sektoru potravinářství.

Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.