Tuesday, October 19, 2021
Obecné informace

Vláda navrhuje uzákonit podporu udržení zaměstnanosti a zvýšit příspěvky za chráněné pozice

27 září, 2020

Stát bude moci v nutných případech ohrožení ekonomiky dlouhodobě podpořit udržení zaměstnanosti formou příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu. Vláda na mimořádném jednání v pátek 25. září schválila návrh příslušné novely zákona o zaměstnanosti.

Kurzarbeit bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti.

Více na: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/koalice-se-shodla-na-podobe-kurzarbeitu-39519?fbclid=IwAR1PkD0OkuIMwR7o2QhlE-xK-SGiaphZOPxFdfkveZ13RByS4NjPeCJ3V6g

Vláda odsouhlasila také navýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce o 800 korun na 13 600 korun. Opatření má zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob, které mají ztíženou možnost uplatnění na trhu práce144

Více na: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/25-09-2020+TZ_Vlada_schvalila_zvyseni_prispevku_na_podporu_zamestnavani_OZP.pdf/778ca08a-c491-4793-c9ac-236c6347eeb1?fbclid=IwAR3NZByEj6sC99WlI2gdb4kiA707LPvITLiAqPx6o_7SxMNxp_YGHsWeTdM