Thursday, October 28, 2021
Obecné informace

ÚOOÚ: Měření teploty zásahem do osobní integrity zaměstnanců

17 května, 2020

Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjádřil k měření tělesné teploty zaměstnanců před vstupem na pracoviště. Jedná se o bezprecedentní zásah do osobní integrity člověka, která může mít dopad i na osobnostní práva. Opatření lze považovat v době epidemie za adekvátní, s koncem mimořádné situace, ale musí skončit. Správce musí jednat se zdravotníky, zda má pokračovat v měření teploty.

Více na: https://www.ceska-justice.cz/2020/05/uoou-mereni-teploty-zasahem-do-osobni-integrity-na-konci-epidemie-musi-byt-zruseno/