05 Čvn

Musí být již prokazatelně zaplaceno za duben, květen, červen, nebo stačí příslib, že bude zaplaceno? Pokud bylo zaplaceno plné nájemné za duben a pak poskytnutá sleva – bude mít žadatel nárok na dotaci? Pronajímatel zvažuje snížení nájemného jen na část dotovaného období.

05 června, 2020

Platba nájemného musí být provedena před podáním žádosti. Sleva musí být poskytnuta na celé období duben až červen. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou: a) Poskytnutí slevy pronajímatelem ...


0