10 Dub

Kdy bude příspěvek na úroky vyplacen?

10 dubna, 2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude klientovi vyplácet finanční příspěvek zpětně na základě potvrzení spolupracující banky o výši úroků uhrazených klientem podle podmínek uvedených ...


0