05 Čvn

Jak mohu požádat?

05 června, 2020

Žádám na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu ...


0