Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Průvodce podporou COVID II

26 října, 2020

S tzv. druhou vlnou pandemie koronaviru na území České republiky začal od pondělí 5. října 2020 opět platit nouzový stav a s ním i množství nových nebo zpřísněných opatření, která se dotýkají i podnikatelů ve vybraných oblastech. Vláda a další složky veřejného sektoru vyhlásily nové podpory s označením „COVID“ pro postižené oblasti hospodářství. Jedná se konkrétně o navazující výzvy: COVID – Kultura II, COVID – Nájemné II, COVID – Sport II a jedna nová podpora s názvem COVID – Bus.

1. COVID – Kultura II

Hlavním cílem programu COVID – Kultura II je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady nouzového stavu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury spustilo elektronický informační systém, přes který lze žádosti kompletně podávat.

Cílem Výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v rozhodném období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.

O jednorázovou podporu z programu mohou zažádat OSVČ v oblasti kultury, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny nebo přesunuty.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 10. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 12. 2020 do 18:00

Žádost podejte na adrese: https://kultura.mpo.cz

Více na: https://www.mpo.cz/

2. COVID – Nájemné II

Speciální dotační program COVID – Nájemné je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podnikatelům, na které dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení, stát opět přispěje na nájemné. Vláda schválila přípravu druhé výzvy programu COVID – Nájemné.

Stát podnikatelům přispěje 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020. Nově už nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro jednoho žadatele.

O příspěvek v druhé výzvě programu mohou žádat:

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.).
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky.
 • Kina.
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy.
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra.
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.
 • Zoologické zahrady.
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel).
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 10. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2021 do 23:59

Žádost podejte na adrese: https://najemne.mpo.cz

Více na: https://www.mpo.cz/

3. COVID – Sport II

Vláda schválila vypsání programu COVID – Sport 2, který je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. MPO bude přidělovat podporu obchodním společnostem, kdežto Národní sportovní agentura neziskovým organizacím v ČR. Programem poskytovaná podpora bude rozdělena do dvou oblastí podpory.

Oblast podpory A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu.

Oblast podpory B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce.

VSA-2020 – pro významné sportovní akce konané v roce 2020.

 • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 5. 10. 2020 od 12:00
 • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 2. 11. 2020 do 11:59

VSA-2021 – pro významné sportovní akce konané v roce 2021.

 • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 20. 10. 2020 od 12:00
 • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 16. 11. 2020 do 23:59

VSA ZPS-2021 – pro významné sportovní akce zdravotně postižených konané v roce 2021.

 • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 20. 10. 2020 od 12:00
 • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 19. 11. 2020 do 23:59

Žádost podejte na adrese https://covidsport.cz/

Více na: https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/

4. COVID – Bus

Ministerstvo dopravy spouští program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě COVID – Bus. Program schválila vláda. Podpora je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID – 19 v období nouzového stavu. Jedna miliarda korun má pomoci podnikatelům v zájezdové dopravě přizpůsobit se stavu přepravního trhu do doby 2. čtvrtletí roku 2021.

Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku 2019/2020 je pak rozhodné období kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020.

Výše příspěvku na sedačku podle emisní normy EURO autobusu  Dotace na sedačku a den
EURO II 15 Kč
EURO III 28 Kč
EURO IV 40 Kč
EURO V 62 Kč
EURO VI 135 Kč
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2020 od 00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 11. 2020

Žádost podejte na adrese: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Vyzva-k-podani-zadosti-v-ramci-podpory-nepravideln

Více na: https://mdcr.cz/

5. COVID – Podpora cestovního ruchu

V programu je připraveno půl miliardy korun, bude vyhlášen do konce října tohoto roku a čerpat jej bude možné do června 2021.

Podpora cestovních kanceláří: Výše podpory činí max. 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020. MMR bude případně dále jednat o využití Dočasného rámce pro tuto podporu.

Podpora cestovních agentur: Dotace je vypočtena na základě počtu zájezdů. Částka je 500 Kč/zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen (uzavřena smlouva o zájezdu) v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020, a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena. Dále bude při splnění stanovených podmínek poskytnuta dotace incomingovým cestovním agenturám ve výši 50 tis. Kč.

Podpora průvodců: Celková výše dotace je 50 000 Kč; za předpokladu, že:

a) zdarma poskytne výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 hodin školským zařízením, jejichž zřizovatelem je stát, obec, kraj (dle výkazu práce potvrzeného ředitelem školy), NEBO

b) absolvuje další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce (např. pedagogické minimum).

Žadatel, který splňuje obecné podmínky, avšak nesplní podmínky podle písm. a) nebo b), má nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 11. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 12. 2020

Žádost podejte na adrese: http://www3.mmr.cz/zad

Více na: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu

6. COVID III

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatele do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující komerční bance klienta.

Program je možné použít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. O podporu se žádá u komerční banky, která má uzavřenou oboustrannou smlouvu s ČMZRB. Podmínkou přijatelnosti je, že transakce byla uzavřena v období mezi 18. 5. 2020 až 31. 12. 2020.

Seznam bank v rámci programu COVID III:
 • Air Bank, a.s.
 • Banka Creditas, a.s.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Equa bank, a.s.
 • Expobank CZ, a.s.
 • Fio banka, a.s.
 • J&T Banka, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Moneta Money Bank, a.s.
 • NEY spořitelní družstvo
 • Oberbank AG
 • PPF banka, a.s.
 • Raiffiesenbank, a.s.
 • Sberbank CZ, a.s.
 • Trinity Bank, a.s.
 • Všeobecná úvěrová banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2024

Více na: https://www.cmzrb.cz/soubor/program-covid-iii

Již ukončené podpory jsou:
COVID I, COVID II, COVID – Praha, COVID – Nájemné a COVID – Lázně.
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.