Wednesday, October 27, 2021
Obecné informace

Prominutí pojistného na sociální pojištění

19 června, 2020

Podpora je cílena pro firmy, které zaměstnávají maximálně 50 zaměstnanců. V rámci tohoto režimu je firmám odpuštěna část sociálního pojištění, kterou je za zaměstnance povinen odvádět zaměstnavatel. Odpuštěná výše pojistného tedy činí 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců. Období, za které zaměstnavatelé nemusejí platit pojistné na sociální zabezpečení, je červen, červenec a srpen.

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Více na: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/sdeleni-gfr-k-navrhu-zakona-o-prominuti-pojistneho-10737