Wednesday, October 20, 2021
Oficiální sdělení

Program COVID – Nájemné má notifikaci Evropské komise, stát začne proplácet žádosti

03 listopadu, 2020

Program, kterým stát pomáhá podnikatelům s nájemným, Česká republika úspěšně notifikovala u Evropské komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může začít proplácet žádosti. V druhé výzvě programu COVID Nájemné je možné žádat až do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Stát ve druhé výzvě přispívá za červenec, srpen a září 50 procent. Na program jsou vyčleněny tři miliardy korun. V nové výzvě už neplatí podmínka dokládat slevu od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí podnikatel doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální částka, kterou může jeden žadatel na všechny své provozovny získat, činí deset milionů korun.

Více na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/