Thursday, October 28, 2021

Až do 31. října se nově prodlužuje doba uznatelnosti výdajů Cílené podpory zaměstnanosti. Prodloužení se týká režimů A a B tzv. Programu Antivirus. Lze jej použít na náhradu nákladů vzniklých po 12. březnu 2020.

Cílem programu je podpora a udržení zaměstnanosti v ČR v reakci na koronavirovou krizi. Dle MPSV je v ČR stále nebezpečídalších regionálních či celostátních vln koronavirové krize, které by mohly firmy dostat do ekonomickýchproblémů. Prodloužením režimu A i B zajistí udržení pracovních míst i v budoucnu.

Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a sociálních věcí.

Přehled možností čerpání programu zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1580353/Antivirus_statistika_24_8_2020.pdf/