Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Příručka testování ve firmách pro zaměstnavatele a OSVČ

01 března, 2021

Testování ve firmách by mělo napomoci odhalit nakažené, u kterých se neprojevují žádné příznaky. Od 1. března proto začne v zemi testování v podnicích. Testy bude možné provádět bez asistence zdravotníka. Odborníci upozorňují na nutnost provádění testů v takových podmínkách, aby právě testování nezvýšilo riziko nákazy zaměstnanců. Příručka vám ukáže, kde testy získat, jaké jsou pro vás možnosti testování, na co máte nárok a jak postupovat krok za krokem.

Stát přispěje na jeden test maximálně 60 korun, testování bude částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Nárok na testy budou mít nejenom zaměstnanci, ale i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Celkem mohou podniky uplatnit 4 testy na zaměstnance měsíčně. Zaměstnavatelé budou mít povinnost všechny pozitivně testované zaměstnance hlásit na hygienu.

Od 3. března mají tito zaměstnavatelé povinnost zajistit pro své zaměstnance antigenní testy prováděné buď zdravotníky, nebo přímo testovanou osobou. Od 5. března musí své zaměstnance vyzvat, aby test podstoupili, a od 12. března nesmí zaměstnancům, kteří v uplynulých sedmi dnech nebyli testováni, umožnit přístup na pracoviště, resp. povinný bude jeden test za týden. V případě menších firem od 50 do 249 osob se termíny posouvají na 5., 8. respektive 15. března.

Aktualizace k 15. 3. 2021: Povinnost testovat zaměstnance se za stejných podmínek rozšiřuje o zaměstnavatele zaměstnávající 10 až 49 osob. Zaměstnavatelé budou mít povinnost od 17. března antigenní testy zajistit a nejpozději 19. března své zaměstnance k testování vyzvat. První kolo testování musejí dokončit 26. března, resp. od tohoto dne nesmí na pracoviště vstoupit zaměstnanec, který nebyl v předchozích sedmi dnech otestován.
Aktualizace k 22. 3. 2021: od 6. dubna budou do testování začleněny také nejmenší firmy pod 10 zaměstnanců, některé OSVČ a neziskové organizace.

Pro zaměstnavatele

| Krok 1:  vyberte si poskytovatele antigenních testů ze seznamu, který uveřejnilo ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) na základě kompetence přidělené nařízením vlády. Testy musí mít výslovnou výjimku MZ ČR pro možnost jejich provádění laickou osobou.

V seznamu naleznete kontaktní údaje, ale také přehled o způsobech odběru vzorku, kde nejrozšířenější je odběr tyčinkou z nosohltanu nebo příjemnější kloktací metoda.

| Krok 2:  Testy pořídíte buďto přímo u distributora ve velkém objemu nebo můžete využít i nákup v lékárně. Nezbytné je, aby u testu byl přiložen návod v českém jazyce. Uchovejte si faktury za zakoupené testy pro případné kontroly ze strany zdravotní pojišťovny.

| Krok 3:  Vyberte zaměstnance, které budete testovat. Účelem testování je zamezení šíření koronaviru na pracovišti, není proto nutné testovat zaměstnance, kteří pracují na home office apod. To nevylučuje možnost zaměstnance testovat v domácím prostředí. Nebudete testovat také zaměstnance prokazující příznaky onemocnění COVID-19. V takovém případě máte povinnost postupovat podle návodu pro příznakové osoby.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

| Krok 4:  Seznamte se s příbalovou informací u vybraného typu testu a obeznamte s návodem všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

| Krok 5:  Vyčleňte vhodný prostor pro testování a vybavte pověřené zaměstnance. Odborníci přitom upozorňují na nutnost provádění testů v takových podmínkách, aby právě testování nezvýšilo riziko nákazy zaměstnanců. Ideální jsou odběru prováděné venku pod stanovým přístřeškem nebo z okénka, tedy tak, jak v současnosti řada nemocnic provádí PCR testy.

Jako vhodný prostor můžete ale využít například nevyužívanou místnost nebo jakoukoliv místnost, kde běžně nedochází ke zvýšené koncentraci lidí. V případě, že je test prováděn v domácím prostředí provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.

Vybavte pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami, minimálně respirátorem FFP2, ochrannými brýlemi a ochrannými rukavicemi.

| Krok 6:  Pověřený zaměstnanec zaznamenává informace o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (obvykle rodné číslo bez lomítka) do přehledu o provedených testech.

V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

Zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které firmám zveřejní. Vůči pojišťovnám se bude první vyúčtování provádět v dubnu.

| Krok 7:  Povinnosti zaměstnance v případě pozitivního výsledku:

 • sdělit skutečnost zaměstnavateli,
 • nevstupovat na pracoviště, případně pracoviště bezodkladně opustit,
 • kontaktovat svého praktického lékaře, případně hygienickou stanici,
 • lékař nebo příslušný orgán rozhodne o povinném potvrzujícím RT-PCR testu.

V případě negativního výsledku testu zaměstnanec pokračuje ve své práci a nadále dodržuje ochranná opatření.

| Krok 8:  S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Vložte všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. Pokud jsou pytle z tenčího materiálu, vložte je ještě do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavažte a vnější povrch ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel vyhoďte do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic.
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

| Krok 9:  Jednou měsíčně vykažte zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím formulářů (v kroku 3). Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného, tj. maximálně 4 testy na jednoho zaměstnance na měsíc. Na vlastní náklady můžete testovat i vícekrát. První vyúčtování proběhne v dubnu, po skončení měsíce března.

Pro OSVČ bez zaměstnanců

| Krok 1:  vyberte si poskytovatele antigenních testů ze seznamu, který uveřejnilo ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR). Testy musí mít výslovnou výjimku MZ ČR pro možnost jejich provádění laickou osobou.

V seznamu naleznete kontaktní údaje, ale také přehled o způsobech odběru vzorku, kde nejrozšířenější je odběr tyčinkou z nosohltanu nebo příjemnější kloktací metoda.

| Krok 2:  Testy pořídíte buďto přímo u distributora ve velkém objemu nebo můžete využít i nákup v lékárně. Nezbytné je, aby u testu byl přiložen návod v českém jazyce. Uchovejte si faktury za zakoupené testy pro případné kontroly ze strany zdravotní pojišťovny.

| Krok 3:  V případě, že se u vás již projevují příznaky onemocnění COVID-19, nepoužívejte samotest, ale postupujte podle návodu pro příznakové osoby.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

| Krok 4:  Seznamte se důkladně s příbalovou informací vámi vybraného testu a návodem k použití. Test proveďte, vyhodnoťte a zaneste do firmuláře.

Zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které zveřejní. Vůči pojišťovnám se bude první vyúčtování provádět v dubnu.

| Krok 5:  V případě pozitivního výsledku máte povinnost:

 • kontaktovat telefonicky vašeho praktického lékaře, případně hygienickou stanici,
 • lékař nebo příslušný orgán rozhodne o povinném potvrzujícím RT-PCR testu.

| Krok 6:  S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Vložte všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. Pokud jsou pytle z tenčího materiálu, vložte je ještě do druhého.
 • Po použití pytel zavažte a vnější povrch ošetřete dezinfekčním prostředkem. Po každém testování použijte nový pytel.
 • Pytel vyhoďte do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic.
 • Po manipulaci s odpadem si vždy důkladně umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekci na ruce.

| Krok 7:  Jednou měsíčně vykažte zdravotní pojišťovně počty provedených testů prostřednictvím formuláře. Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy měsíčně. Dobrovolně a plně na vlastní náklady lze testy provádět i častěji.První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

Stáhněte a vytiskněte si Průvodce testováním ve firmách (pdf)

Zdroje a užitečné odkazy:

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.