Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Příručka OSVČ část III: Úvěr a daně

12 dubna, 2020

V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, která doléhají na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a jejich podnikání. V rychle se měnícím sledu událostí je vhodné znát všechny možnosti, jak výpadky příjmů a další dopady pandemie zmírnit. Využitím vládních a komerčních programů na podporu OSVČ můžete svou aktuální situaci zlepšit. My vám ukážeme jak, krok za krokem.

V předchozích částech Příručky OSVČ jste se dočetli o způsobech získání finančních náhrad a podpor z programů vlády a dále, jak zlepšit svou aktuální ekonomickou situaci odložením některých povinností. Poslední část série vás provede žádostí o bezúročné úvěry a seznámí vás s daňovými úlevami.

1. Bezúročný úvěr COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) schválilo v reakci na vládní opatření k pandemii koronaviru zvýhodněný Úvěr COVID, který má za cíl usnadnit přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům. K programu poskytuje záruku Českomoravská záruční a rozvojová banka. (ČMZRB).

UPOZORNĚNÍ: První kolo příjmu žádostí o Úvěr COVID v záručním programu COVID II bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin. O firemní úvěr se zárukou ČMZRB je možné nyní zažádat u Vaší banky. Konkrétní podmínky se budou řídit na základě jednotlivých bank

Z programu je umožněno financovat:

  • Náklady na mzdy a energie,
  • platby za nájemné,
  • úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur,
  • předfinancování pohledávek,
  • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Musíte být zapsán v obchodním rejstříku, vykonávat podporovanou ekonomickou činnost (CZ-NACE) a zároveň nesmíte být klasifikován jako velký podnikatel podle pravidel o stanovování velikosti podnikatele. Z důvodu financování z fondů EU v rámci OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) nemůžete čerpat program na území Prahy. Omezení se netýká sídla, ale pobočky. Pokud sídlíte v Praze, ale provozujete činnost v jiných krajích, můžete o úvěr žádat. Budoucí podpoře projektů v Praze se věnují Ministerstvo průmyslu a obchodu s Magistrátem hlavního města Prahy.

Jak zažádat o podporu:

  1. O úvěr zažádejte u některé z komerčních bank a postupujte dle instrukcí bankéře. V tuto chvíli jsou v programu zapojeny následující banky:

 

  1. Vyplňte formulář ČMZRB se žádostí o záruku a přílohu Přílohu PCX  týkající se projektu. Budete potřebovat také Přílohu ACX, kterou vyplňuje úvěrující banka.
POZOR: přílohu PCX odevzdejte v originálním formátu XLS a přílohu ACX ve formátu PDF nebo PNG.

Další povinné přílohy můžete doplnit později, nicméně pro urychlení vyřízení vám je doporučujeme podat společně s žádostí. S vyplněním žádosti a příloh vám pomůže bankéř.

  1. Podejte žádost o záruku ČMZRB. Již vyplněnou žádost a její přílohy zašlete přes e-podatelnu. Je nutné zvolit „Žádost o záruku COVID II“.

  1. Vyčkejte, než budete kontaktováni ČMZRB, která vás v případě splnění podmínek vyzve k podpisu smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny, kterou následně předáte bankéři. V takovou chvíli budete moci začít úvěr čerpat.

2. Daňové úlevy pro OSVČ

Ministerstvo financí vytvořilo liberační daňový balíček, který rozšiřuje opatření na pomoc ekonomickým subjektům v nouzovém stavu. O možnosti odložení daňového přiznání o tři měsíce jste si přečetli již v předchozí části Příručky pro OSVČ. Tato kapitola se věnuje konkrétním daním a jejich změnám.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Prodloužení lhůt na některá daňová přiznání se týká i daně z přidané hodnoty. Pokud nebudete moct podat v termínu kontrolní hlášení k DPH bude vám automaticky prominuta pokuta za pozdní odevzdání v hodnotě 1 000 Kč, která vzniká za období od 1. března do 31. července 2020. Ostatní pokuty (za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání) budou promíjeny na individuální žádost poplatníka.

Silniční daň

Můžete si také odložit zálohy na silniční daň. Ty se běžné platí k 15. dubnu a 15. červenci. Nyní můžete obě zálohy zaplatit až společně se zálohou k 15. říjnu 2020. Úrok z prodlení v tomto případě bude automaticky odpuštěn a nehrozí vám žádná sankce.

POZOR: Pokud nedoplatíte zálohy k 15. říjnu 2020, započítají se vám i úroky od původního termínu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V reakci na pandemii koronaviru došlo ke změně při podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Plošné prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdně uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání můžete podat do 31. 8. 2020. Všechny úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí vám budou prominuty.

Zálohy na daň z příjmu

Červnové zálohy na daň se vám automaticky prominou. V praxi to znamená, že nebudete červnovou zálohu v roce 2020 vůbec hradit.

Loss carryback

Byl zaveden institut Loss carryback, což znamená zpětné uplatnění daňové ztráty u daně z příjmů za rok 2020. Ztrátu máte možnost uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Díky tomu se vám sníží celková případná daňová ztráta, které byste dosáhl v letošním roce. To se projeví až při výpočtu daní za rok 2020 v roce 2021. Vzniká tak nárok na vrácení přeplatku, který může pomoct na dani a tím na revitalizaci podnikání.

Příklad:
Jako poplatníkovi na dani z příjmu vám vznikne za rok 2020 ztráta. Současné ustanovení ze zákona o daních z příjmu vám dovolují ztrátu uplatňovat do daňového přiznání vůči základu daně v následujících pěti letech po jejím vzniku.

Nové ustanovení vám umožní uplatnit ztrátu za rok 2020 i zpětně za léta 2018 a 2019. Pokud jste měli v roce 2018 a/nebo 2019 zisk, tak v daňovém přiznání za rok 2020 ponížíte tuto ztrátu o váš zisk za tyto roky. Tím vám vzniká nárok na vrácení přeplatku.

Příručka OSVČ část I: Finanční podpora
Příručka OSVČ část II: Odložení povinností
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.