Saturday, June 10, 2023
Příručky

Příručka OSVČ část II: Odložení povinností

12 dubna, 2020

V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, která doléhají na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a jejich podnikání. V rychle se měnícím sledu událostí je vhodné znát všechny možnosti, jak výpadky příjmů a další dopady pandemie zmírnit. Využitím vládních a komerčních programů na podporu OSVČ můžete svou aktuální situaci zlepšit. My vám ukážeme jak, krok za krokem.

V první části jste se dozvěděli o všech přímočarých metodách, jak zlepšit svou ekonomickou situaci během nouzového režimu v ČR. Druhá část naváže přehledem o možnostech odkladu podnikatelských povinností, kterými jsou daňové přiznání, splátky, EET (elektronická evidence tržeb) a nájemné.

1. Odložení daňového přiznání

Na základě rozhodnutí ministryně financí Schillerové byla lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou prodloužena o tři měsíce. Vyúčtování tak můžete podat do 1. července 2020 bez sankce za opožděné podání daňového tvrzení. Započítán nebude ani úrok z prodlení. Plošné odložení se týká všech poplatníků, bez ohledu na to, zda mají či nemají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Pokud odsunete svou povinnost podání daňového přiznání, odsunete tím také termín zaplacení daně z příjmu, což vám může pomoci s udržením cashflow.

2. Odložení splátek (moratorium)

Vláda schválila návrh Ministerstva financí (MF) na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték. Až na půl roku se zastaví splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne.

Pokud máte jako OSVČ dluh můžete podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců podle vlastního uvážení. Podmínkou je pouze informovat věřitele (komerční banku nebo jinou nebankovní instituci, u které je úvěr veden) a oznámit mu takový záměr. Při oznámení musíte prohlásit, že zvolený krok podstupujete v návaznosti na negativní dopady pandemie. Důvody ale nemusíte žádným způsobem prokazovat a nebudou kontrolovány.

Využít možnosti odkladu můžete pouze jako klient, který si sjednal úvěr před datem 26. března 2020 a zároveň jste v tomto termínu neměl zpoždění s placením delší než 30 dnů. Přerušení splátek nepovede k negativnímu zápisu v registrech a nebudou s ním spojeny žádné poplatky. Ovlivněna bude pouze délka splácení úvěru, která se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude splácení přerušeno.

Moratorium se nevztahuje na:

  • kreditní karty,
  • kontokorentní úvěry,
  • revolvingové úvěry,
  • operativní leasing,
  • úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

3. Odložení EET

Aktualizace: Novela tohoto zákona prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021.

Vláda schválila návrh ministryně financí Schillerové na pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby. Pozastavení se týká všech podnikatelů spadajících do všech fází spouštění EET a platí po celou dobu nouzového stavu, který je aktuálně vyhlášen do 30. dubna 2020, a po dobu následujících tří měsíců od konce nouzového stavu. Obnovení povinností EET je tak předpokládáno na 1. srpna 2020. Žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nijak kontrolována.

TIP: Pokud spadáte do třetí vlny zavádění EET a již jste si pořídili pokladnu s paušálním placením, zkuste kontaktovat provozovatele a domluvit se na pozastavení měsíčních poplatků.

4. Odložení nájemného

Řada pronajímatelů, např. ze skupiny nákupních center, požaduje nájemné v plné výši i po nájemcích, jejichž provozovny musely být zcela uzavřeny. Sněmovna schválila návrh zákona, který má za cíl ochránit nájemníky bez příjmů před výpovědí z prostor. Podnikatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provozovnu, budou moci požádat o odklad nájemného až o tři měsíce, tedy do června 2020.

Podmínky:

  • nutné doložit neschopnost splácet a
  • prokázat uzavření provozovny na podnět opatření vlády ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.

V takovém případě nesmí nájemce dostat do 31. prosince 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného, neboť odložené nájemné za období od 12. března do 30. června 2020 bude splatné právě do konce roku. Odložení nájemného vyřešíte přímo s vaším pronajímatelem.

Zákon zároveň odkládá splátku půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Lidé, kteří žádali v rámci bydlení pro mladé, bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek, budou moci požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu 2020. Odložena by byla jak splátka jistiny, tak i příslušenství k úvěru. Univerzální formulář žádosti o řešení mimořádné situace odešlete na podatelna@sfrb.cz.

Poslední schválené opatření spočívá v prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování v domě s byty podle zákona o službách. Vyúčtování můžete odložit o čtyři měsíce až do 31. srpna 2020.

Příručka OSVČ část I: Finanční podpora
Příručka OSVČ část III: Úvěr a daně
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.