Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Příručka OSVČ část I: Finanční podpora

11 dubna, 2020

V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, která doléhají na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a jejich podnikání. V rychle se měnícím sledu událostí je vhodné znát všechny možnosti, jak výpadky příjmů a další dopady pandemie zmírnit. Využitím vládních a komerčních programů na podporu OSVČ můžete svou aktuální situaci zlepšit. My vám ukážeme jak, krok za krokem.

1. Kompenzační bonus pro OSVČ

Bonusové období sice skončilo 8. června, ale o bonus je možné stále žádat i zpětně za vybrané dny. Nejvyšší možná kompenzace tak činní 44 500 Kč. Vláda má možnost vyhlásit i třetí kompenzační období. V takovém případě o tom budete zde informovat.

Zažádejte si o kompenzační bonus ve výši až 25 000 Kč, který představilo Ministerstvo financí (MF) a Finanční správa pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Na jednorázový příspěvek dosáhnete jako osoba samostatně výdělečně činná bez ohledu na to, zda je podnikání jejich hlavním nebo vedlejším příjmem. To znamená, že příspěvek náleží i studentům, spolupracujícím osobám, důchodcům nebo osobám na mateřské dovolené, které si jako OSVČ pouze přivydělávají.

Podmínky podpory

 • Žadatelem musí být osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Do této definice spadá živnostník, zemědělec, umělec, poskytovatel zdravotní péče, daňový poradce a další.
 • Žadatel musel být aktivní ke dni 12. března 2020. Program počítá i se sezónním podnikáním a umožňuje získat kompenzaci také podnikatelům, kteří živnost přerušili kdykoliv po 31. srpnu 2019 a znovu živnost aktivovala v průběhu 12. března až 30. dubna 2020. Ti, co si založili živnost po 12. březnu 2020, nárok nemají.
 • Kompenzační bonus není možné nárokovat v případě, kdy je OSVČ zároveň vedena jako zaměstnanec a účastní se tak nemocenského pojištění. Případně nesmí být OSVČ v hmotné nouzi a nesmí pobírat příspěvek na bydlení.

Podpora vám bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, kterou můžete zaslat emailem. Vaše žádost musí obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu. Za každý den, kdy splníte dané podmínky, vám náleží 500 Kč.

Jak zažádat o podporu

Na podání žádosti máte čas do 30. června 2020. Žádost doručte finanční správě, která k tomu umožňuje hned několik způsobů. Nejsnazší je odeslání e-mailu vašemu místnímu finančnímu úřadu.

 1. Stáhněte si, vyplňte a vytiskněte žádost v souboru PDF (stažený soubor PDF otevřete v programu Adobe Reader).
 2. Podepište žádost.
 3. Podepsanou žádost naskenujte nebo vyfoťte tak, aby byl text dobře čitelný. Zároveň ale soubor nesmí přesahovat velikost 4 MB.
 4. Soubor odešlete v příloze e-mailu na příslušný finanční úřad. Do předmětu e-mailu vepište „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
TIP: pokud vlastníte software Adobe Acrobat nebo jiný prohlížeč PDF, stáhněte si žádost do počítače a vyplňte ji v něm. Interaktivní formulář vám po zadání územního pracoviště úřadu vygeneruje e-mail pro podání žádosti.

Pokud vlastníte datovou stránku, můžete žádost odeslat bez nutnosti jejího tisknutí. Vložte vyplněnou žádost do své datové schránky a zašlete ji do datové schránky příslušného úřadu. Pokud využíváte elektronický podpis, můžete žádost nahrát na Daňovém portále finanční správy.

Podle MF ČR můžete očekávat finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna 2020. Finanční podpora je vypočtena na období od 12. března do 30. dubna 2020 a vychází v přepočtu na 500 Kč na den. Příspěvek nepodléhá zdanění a nemá tak vliv na daňové přiznání. Druhé bonusové období bylo stanoveno až do 8. června 2020.

2. Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro OSVČ bylo v nově stanovené výši 500 Kč na den vyhlášeno výzvou 10. 6.  i za měsíc květen. Online formulář zde.

Z programu ministerstva průmyslu a obchodu vzešla v reakci na ekonomická rizika osob samostatně výdělečně činných možnost využít ošetřovné nově i pokud jste OSVČ, a to ve výši 424 Kč za den, což představuje až 13 144 Kč měsíčně. Na rozdíl od předchozího kompenzačního programu o podporu můžete žádat pouze jako OSVČ na hlavní činnost, když nemůžete vykonávat svou činnost z jednoho ze tří důvodů:

 1. Stará se o dítě do 13 let, které navštěvuje školku nebo školu, která byla zavřena na základě usnesení vlády.
 2. Pečuje o nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu uzavření z usnesení vlády.
 3. Pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče na základě usnesení vlády.

Podmínky podpory

 • Žadatel musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost,
 • musí být registrován jako poplatník daně z příjmů a
 • nesmí mít žádné závazky vůči finančnímu úřadu.

Jak požádat o podporu

Datum ukončení příjmu žádostí je stanoven na 30. 4. 2020. Žádosti se odesílají přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu.

 1. Vyplňte informace o vás do online formuláře, který k tomuto účelu připravilo MPO.
 2. Do přílohy č. 1 formuláře vepište údaje o dětech nebo osobách závislých na pomoci jiné osoby.
 3. V části Další přílohy vyberte, zda k dokumentu budete přikládat další přílohy. V případě uzavření školky, školy nebo zařízení sociální služby je potvrzení o tomto uzavření povinnou součástí.
 4. Vygenerovaný dokument vytiskněte a společně s další přílohou odešlete na podatelnu Ministerstva průmyslu a obchodu. Obálka musí být označena „fpmpo20“. Pro urychlení vyřízení žádosti je možné využít datovou schránku nebo elektronický podpis s odesláním na e-mail.
Poštovní adresa:
„fpmpo20“
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
ID datové schránky:
wnswemb
Předmět:
fpmpo20
E-mailová adresa:
fpmpo20@mpo.cz
Předmět emailu:
fpmpo20

Žádost je platná pro jeden kalendářní měsíc a v případě zájmu o dotaci v dalším kalendářním měsíci je nutné opakované podání žádosti.

3. Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění

Vláda ve svém programu na podporu podnikatelům a firmám postižených nouzovým stavem rozhodla o půlročním pozastavení plateb minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění od března do srpna 2020, tedy na půl roku. Plátcům minimálních záloh budou platby zcela odpuštěny. Tím můžete dosáhnout celkové měsíční úspory ve výši 4 896 Kč. Kumulativně úspora vychází na 29 376 Kč za půl roku trvání podpory. Odpuštění nevyžaduje žádné podmínky a je určeno plošně všem OSVČ, kteří se na zákonném pojištění podílí. O úlevu není ani třeba nikde žádat, stačí přestat platby do září 2020 zasílat.

Pokud jako OSVČ odvádíte vyšší než povinné zálohy na pojištění, tak si tuto částku ponížíte právě o výši minimálních záloh. Rozdíl mezi těmito částkami můžete platit dále v měsíčních splátkách, případně si můžete platby odložit a částku zaplatit zpětně v ročním vyúčtování v roce 2021.

Příklad:
Jsem OSVČ a mám vypočtenou zálohu na zdravotním pojištění 3 000 korun. V období březen až srpen 2020 budu platit pouze 648 Kč (3 000 – 2 352 Kč).

V případě, že jste v měsíci březnu 2020 již minimální rezervu zaplatil, bude použita primárně na doplacení případných závazků za předchozí měsíce a jinak bude započtena jako platba za září 2020. Tím se vám pak zářijová platba odpouští a můžete začít platit běžné minimální zálohy až od 1. října 2020.

Příručka OSVČ část II: Odložení povinností
Příručka OSVČ část III: Úvěr a daně
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.