Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Příručka firmy část I: Podpora zaměstnanosti

14 dubna, 2020

V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na majitele firem a jejich zaměstnance. V rychle se měnícím sledu událostí je vhodné znát všechny možnosti, jak ohroženou situaci firmy a další dopady pandemie zmírnit. Využitím vládních a komerčních programů na podporu firem můžete aktuální stav zlepšit. My vám ukážeme jak, krok za krokem.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Za měsíce červen, červenec a srpen 2020 vzniká nárok zaměstnavateli na odpuštění odvodů na sociální pojištní za zaměstnance, které odvádí zaměstnavatelé, tj. 24,8 % z hrubé mzdy. Pojistné sražené zaměstnancům ovšem musí být odvedeno. Podmínkou prominutí je:

 1. počet zaměstnanců účastnících se nemocenského pojištění v posledním dni každého jednotlivého kalendářního měsíce je 50 a méně. Za každý takový měsíc vzniká nárok na prominutí za tento měsíc.
 2. Nedošlo k hromadnému propouštění. Respektive počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého měsíce, se nesmí snížit o více než 10 % oproti stavu k 31. 3. 2020.
 3. Nedošlo k poklesu celkových mezd pod 90 % objemu březnových mezd.
 4. V daných měsících nesmí být čerpán Antivirus na uhrazení části mzdových nákladů.

Výjimkou je: zaměstnanec se mzdou vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253 Kč. Například: za zaměstnance s vyměřovacím základem 100 000 Kč se sníží vyměřovací základ pouze o 52 253 Kč.

Po splnění podmínek stačí pouze v měsíčním výkazu OSSZ uvést snížený vyměřovací základ a zaplatit snížené pojistné.

Program Antivirus

Dne 24. srpna byl program Antivirus A i B prodloužen až do 31. října 2020.

Vláda schválila program Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Antivirus na podporu zaměstnanosti v České republice v době nouzového stavu. Jeho hlavním cílem je ochrana pracovních míst zaměstnanců příspěvkem na mzdy zaměstnavatelům. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky na mzdy nebo jejich část a tím pomůže zaměstnavatelům lépe překlenout současnou situaci.

UPOZORNĚNÍ: Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 (včetně) až 31. května 2020. Původně stanovená lhůta do 30. dubna byla prodloužena!

Podmínky programu:

 • zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce,
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
 • firma musí být orientována v podnikové sféře,
 • zaměstnanci musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění,
 • zaměstnavatel musí nejprve vyplatit mzdu a odvést odvody.

Program je rozdělen do dvou scénářů. Scénář A se věnuje situaci, kdy překážky v práci spočívají v karanténě zaměstnanců nebo uzavření/omezení provozu z opatření vlády. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření, které uzavírají vybrané provozovny zaměstnavatele. Situace odpovídá překážce uvedené v § 192 a § 205 zákoníku práce.

Scénář B je využitelný v situaci, kdy vznikají překážky na straně zaměstnavatele v souvislosti s pandemií koronaviru. Sem spadá například výpadky vstupů produkce nebo omezení odbytu. Také karanténa nebo péče o děti 30% a více zaměstnanců. Překážky v práci na straně zaměstnavatele jsou uvedeny v § 207, § 208 a § 209 zákoníku práce.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) se v mnoha firmách objevovaly případy porušování zákonných pravidel a zneužívání nouzového stavu. Například nucení zaměstnanců k neplacenému volnu, jejich propouštění apod. Z toho důvodu ministryně práce a sociálních věcí Maláčová zdůrazňuje povinnost dodržování zákoníku práce. Firma při pochybení ztrácí nárok na podporu.

Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek scénáře A nebo B.

Příspěvek tedy nenáleží:

 • na úhradu náhrad platů,
 • na úhradu nákladů vzniklých na základě DPP nebo DPČ,
 • na zaměstnance, za kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od Úřadu práce ČR,
 • v případě, kdy je náhrada mzdy kryta jinými veřejnými rozpočty nebo
 • žadateli v likvidaci nebo konkurzním řízení.

Jak zažádat o podporu z programu:

Podání a vyřízení žádosti je zcela elektrizované a skládá se ze dvou částí. Nejdříve vyplníte žádost o příspěvek na náhrady mezd. Po schválení a podpisu dohody provedete měsíční vyúčtování vždy následující kalendářní měsíc, za který o příspěvek žádáte. Pokud tedy žádáte o příspěvek za měsíc březen, podáváte vyúčtování na začátku měsíce dubna. Žádost vyplňte na antivirus.mpsv.cz

1. Podání žádosti o příspěvek
Pro zařazení do Programu Antivirus vyplňte žádost vůči příslušnému pracovišti podle svého sídla. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro vás připravilo videonávody k vyplnění obou částí.

 

2. Provedení měsíčního vyúčtování
Zaměstnavatel je povinen vyplnit měsíční vyúčtování nákladů na náhrady mezd za každý měsíc a režim Programu Antivirus samostatně.

 

Žádosti o náhradu mezd můžete podávat od 6. dubna 2020. Podle MPSV budou první náhrady vyplaceny již 10. dubna 2020.

OČR pro zaměstnance

Po dobu mimořádných opatření se mění i pravidla pro ošetřovné. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení a některých sociálních služeb. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a rodiče hendikepovaných studentů do 26 let. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně.

Rodič předává po skončení kalendářního měsíce zaměstnavateli podepsaný tiskopis, který obdržel od školského nebo jiného zařízení. V tiskopisu budou specifikovány jednotlivé dny, ve kterých zaměstnanec pečoval o dítě. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Pokud jako zaměstnavatel posíláte doklady elektronicky, je třeba tak učinit datovou schránkou nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

Příručka firmy část II: Odložení povinností
Příručka firmy část III: Úvěr a daně
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.