Tuesday, October 19, 2021

Nová výzva COVID Praha rozšíří možnost požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o poskytnutí záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Výzva byla dnes schválena, vyhlášena bude v pondělí 20. dubna.

Více na: https://www.cmzrb.cz/praha-pripravila-pomoc-pro-podnikatele-postizene-protikoronavirovymi-opatrenimi/