Tuesday, October 19, 2021

Vláda schválila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které stanovuje rozdělení států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru do tří kategorií. Země budou označeny zelenou, oranžovou nebo červenou barvou dle rizika nákazy.

Do zemí se středním rizikem (= oranžové) budou platit pro české občany stejná pravidla jako pro cestování do států s nízkým rizikem, tedy cestování bez omezení; pro cizince bude při cestování do ČR platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit do karantény.

Do zemí s vysokým rizikem nákazy (= červené) bude platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit karanténu při návratu do ČR jak pro české občany, tak pro cizince.

Více na: MZV ČR