Sunday, October 24, 2021

Osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých s.r.o. a lidé vykonávající práci na základě dohody o provedení práce (DPP) mohou požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období nejpozději do 60 dnů po jeho skončení – tedy dva měsíce po 8. červnu. Po tomto datu uplatnění nároku za dané období již nebude možné. Výše bonusu činí maximálně 500 korun za každý den zmíněného období.

Více na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zadosti-o-kompenzacni-bonus-za-druhe-bonusove-obdobi-lze-podat-nejpozdeji-do-7–srpna-2020–256081/