Tuesday, October 19, 2021
Obecné informace

Podnikatelé mohou začít žádat o peníze z programu COVID Sport II

08 listopadu, 2020

V 1. výzvě z programu COVID Sport II je připraveno 500 milionů korun na podporu podnikatelů ve sportu. Konkrétně sportovních soutěží a sportovních klubů, které negativně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní související mimořádná opatření. Vyřizovat žádosti bude Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Žádosti bude možné podávat od 12. listopadu do 7. prosince 2020, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému. Systém žadatele podáním potřebných dokumentů včetně příloh provede, důležité je mimo jiné zřízení e-identity. Podpora je poskytována formou dotace ex-ante.

Pro možnosti čerpání podpor v dalších odvětvích čtěte náš průvodce podporou COVID.

Více ke COVID Sport II také zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/…