Wednesday, October 27, 2021

Všichni cizinci jsou oprávněni setrvat v České republice ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu. Aktuálně do 17. července 2020. Tato možnost se týká všech cizinců, tedy jak cizinců, kteří k pobytu v ČR potřebují vízum nebo povolení k pobytu, tak těch, kteří v ČR mohou pobývat bezvízově.

Více na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pobyt_cizincu_v_cr_po_ukonceni_nouzoveho.html