Tuesday, December 07, 2021

Květnová výzva pro OSVČ na hlavní činnost, které na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o děti, které navštěvují školu, která byla uzavřena na základě usnesení vlády.

Online formulář bude dostupný od 12. 6. na adrese: https://osetrovne.mpo.cz/info

Výzva v plném znění: zde.

Více na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/