Wednesday, October 27, 2021
Obecné informace

OP PIK: Vyhlášena Výzva VI programu podpory Úspory energie s EPC

09 prosince, 2020

8. prosince 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory Úspory energie s EPC. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žádat lze do konce března 2021.

Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Příjemci podpory:

  • malé podniky až do výše 50 % prokázaných způsobilých výdajů,
  • střední podniky až do výše 40 % prokázaných způsobilých výdajů,
  • velké podniky až do výše 30 % prokázaných způsobilých výdajů.

Výše podpory:

  • Minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na projekt je 200 mil. Kč.

Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu: 31. 3. 2021 ve 14:00

Více informací na: www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie…