Friday, September 25, 2020

Česká národní banka uveřejnila 21. 4. 2020  odhad dopadů pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR, který nyní aktualizovala. Zahrnuje odhad vývoje spotřeby elektřiny; úroveň ekonomické aktivita vůči začátku března 2020; data o vývoji průmyslu a HDP a další.

Více na: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Prvni-odhad-dopadu-pandemie-COVID-19-na-ekonomiku-CR/