Wednesday, October 27, 2021
Oficiální sdělení

Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

18 června, 2020

Pracovní skupina pro rozvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví proto doporučila další rozvolnění. Dojde kromě vybraných regionů ke zrušení plošné povinnosti nošení ochrany dýchacích cest, k navýšení kapacity pro konání hromadných akcí a zrušení omezené otevírací doby u zařízení stravovacích služeb. Mimořádná opatření se přesouvají na regionální úroveň.

Uvolnění je naplánováno na 1. července.

Více na: https://koronavirus.mzcr.cz/od-cervence-budou-rousky-povinne-jen-v-regionech-se-zhorsenou-epidemiologickou-situaci