Sunday, October 24, 2021

Firmy a OSVČ, které musely kvůli mimořádným opatřením spojeným s pandemií covid-19 zrušit nebo přesunout plánované kulturní akce, mohou v 1. výzvě programu COVID-Kultura žádat o dotace až do konce září. Původní termín byl posunut o dva týdny.

Na peníze může dosáhnout více lidí. Mezi uznatelné výdaje patří ty, které byly vynaloženy marně a není možné je využít na jinou akci. O dotaci mohou žádat podnikatelé, kteří mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění kulturních projektů, individuální umělci, a také pořadatelé filmových, hudebních či výtvarných festivalů a přehlídek, hudební kluby, galerie, muzea nebo divadla. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury zároveň připravují 2. výzvu.

O dotace z programu žádejte přes informační systém MPO na adrese: aisportal.mpo.cz/AISPortal/kultura

Více na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zadosti-v-1–vyzve-v-programu-covid-kultura-je-mozne-podavat-do-30–zari–256909/