Tuesday, October 19, 2021

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od poloviny července žádat o „ošetřovné“ za červen. A to v rámci čtvrté výzvy ze speciálního dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu.

Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 korun za kalendářní den. O „ošetřovné“ se žádá prostřednictvím inteligentního on-line formuláře na adrese: https://osetrovne.mpo.cz/info

Podpora poskytována ve formě dotace ve výši 500 Kč/den a žádá se na jednotlivé dny, kdy se OSVČ o dítě doma staral (včetně víkendů).

Příjem žádostí je stanoven od 15. 7. 2020 (9:00 hodin) do 14. 8. 2020 do 23:59 hodin.

Více v tiskové zprávě zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/22_05_2020_TZ_osetrovne_do_konce_cervna.pdf/