Thursday, October 28, 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné.

  • Žádosti bude možné podávat od 26. června on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz.
  • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz.
  • Všechna potřebná potvrzení a formuláře budou pro žadatele připraveny v informačním systému.
  • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele.
  • Celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.

Výzva COVID – nájemné zde.

Informace k elidentitě zde.

Vcíe na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-najemne–zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26–cervna-2020–255316/