Wednesday, October 27, 2021

Zrušení MSV v Brně není signálem, že by zájem o strojírenství opadl, nýbrž logickou reakcí na aktuální vývoj v potírání pandemie Covid-19. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) stojí od počátku krize po boku firem včetně strojírenských, poskytuje programy finanční podpory, společně s CzechTrade, EGAP a ČEB a dalšími institucemi adaptuje své služby a připravuje i podporu ekonomiky z Fondu obnovy EU. K situaci se vyjádřila náměstkyně ministerstva průmyslu a obchodu Martina Tauberová.

Z průzkumu MPO a Svazu průmyslu a dopravy ČR z června tohoto roku vyplynulo, že hlavní výzvou pro domácí vývozce bylo omezení prostupnosti hranic, přerušení dodavatelských řetězců, zpoždění dodávek komponentů, nemožnost volně cestovat a sjednávat kontrakty na místě a propad poptávky.