Sunday, October 24, 2021

Program Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání v celé ČR mimo hlavní město. Expanze je dlouhodobě úspěšný program MPO. Živnostníci a malí a střední podnikatelé mohou díky němu čerpat bezúročné úvěry na pořízení strojů, zařízení, technologií, nemovitostí a jejich rekonstrukci, licencí či software. V případě, že nemají čím zaručit komerční úvěr, mohou na obdobný typ projektů získat zdarma záruku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu po dohodě s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) rozšiřuje možnosti využití programu Expanze. Zvýhodněné financování mohou podnikatelé od 11. srpna využít i k pořízení repasovaných nebo již používaných strojů a provozní záruky. Peníze tedy mohou čerpat i bez nutnosti zavázání se k nové investici.

Více na: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/expanze/