Wednesday, October 27, 2021
Oficiální sdělení

MMR zveřejnilo podmínky programu COVID – Školy v přírodě

02 prosince, 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí v programu COVID – Školy v přírodě. Ubytovací zařízení, která se specializují na pořádání škol v přírodě, tak mohou od 10. prosince žádat o dotaci jako finanční podporu za zrušené nasmlouvané a neuskutečněné pobyty. Ministerstvo má pro žadatele připraveno 65 milionů korun.

Oprávněným žadatelem je provozovatel hromadného ubytovacího zařízení na území ČR, který poskytuje ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací služby nebo hostinskou činnost. Žadatel uvede v žádosti o dotaci identifikační údaje provozovny hromadného ubytovacího zařízení, ke kterému se budou vztahovat předložené nasmlouvané pobyty škol v přírodě, neuskutečněné v období od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020 včetně lůžkové kapacity těchto zařízení.

Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: 30. 11. 2020 – 12. 02. 2021
Příjem žádostí o dotaci: 10. 12. 2020 – 12. 02. 2021
Rozhodné období: 25. 5. 2020 – 29. 6. 2020

Elektronický formulář o dataci bude zpřístupněn 10. 12. 2020 na: www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-skoly-v-prirode