Tuesday, October 19, 2021
Obecné informace

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje druhou výzvu pro Centra duševního zdraví

11 září, 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje druhou Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III/2, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. října 2020. Maximální možná dotace pro jedno centrum duševního zdraví je stanovena na 14,9 milionů Kč.

Konkrétní podmínky pro žadatele o dotaci jsou zveřejněny na webu MZ ČR v sekci Evropské fondy.

Více také na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-vyhlasuje-druhou-vyzvu-pro-centra-dusevniho-zdravi-iii/