Monday, September 20, 2021
Obecné informace

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické doporučení pro školy a školská zařízení

04 srpna, 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Metodické doporučení pro školy a školská zařízení, které umožní bezpečné zahájení nového školního roku. Zásadním doporučením je zachování homogenního kolektivu, omezení hromadných akcí a dodržování zvýšených hygienických opatření. Všechny školy by měly své zaměstnance a studenty řádně poučit o důležitosti těchto opatření.

Výčtově se jedná o následující oblasti:

  • omezení konání hromadných akcí,
  • exkurze, výlety a sportovní akce za zpřísněných hygienických podmínek,
  • regulace počtu strávníků v jídelnách,
  • zřízení izolace,
  • pravidelná edukace zaměstnanců, žáků a studentů v oblasti,
  • aktualizace kontaktních informací pro zajištění funkční komunikace,
  • podmíněné ubytování na kolejích testováním nebo očkováním.

Více na: www.mzcr.cz/…/metodicke-doporuceni-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/