Tuesday, October 19, 2021

Inovační firmy se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti mají i letos možnost podat žádost o dotaci, tzv. „podnikatelský voucher“. Žádosti o dotaci přijímá Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň od 1. září do 1. října 2020.

Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity, ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120 000 Kč (malé a střední podniky – dotace 75 %, velké podniky – dotace 40 %). V programu mohou subjekty, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, možnost požádat o dotaci až do výše 180 000 Kč.

Veškeré dokumenty a informace k programu lze nalézt na stránkách:  www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 2020 na www.bic.cz/vouchery2020.