Tuesday, December 07, 2021
Obecné informace

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na výzkum, vývoj a inovace

01 července, 2020

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy IV programu podpory Proof of Concept“. O dotace, které jsou určené na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, mohou žádat malé a střední podniky. Žádosti bude API přijímat do 30. října 2020 a pro zájemce je připraveno celkem 200 milionů korun.

Cílem výzvy je podpořit malé a střední podnikání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost pro další tržní uplatnění. Podpora je určená pro aktivity s ověřením technické proveditelnosti výzkumu a vývoje s potenciálem výsledek výzkumu zhodnotit na trhu, nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití.

Více na: https://www.businessinfo.cz/clanky/male-a-stredni-podniky-mohou-zadat-o-dotace-na-vyzkum-vyvoj-a-inovace/