Tuesday, October 19, 2021
Obecné informace

Kvůli epidemii koronaviru Ostrava odpouští podnikatelům část nájemného

18 července, 2020

První skupina ostravských podnikatelů uspěla se žádostí o prominutí poloviny nájemného za dobu, kdy kvůli koronaviru nemohli pracovat v prostorách města. Radní města vyhověli žadatelům a odpustili jim nájemné ve výši okolo půl milionu korun. Tito podnikatelé přitom mohou docílit až stoprocentní úlevy.Žádosti mohou žadatelé předkládat až do konce září.

Většina obcí a měst odpouští 30 procent nájemného, stát přispívá padesáti procenty a 20 procent musí zaplatit podnikatelé.

Více na: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/podnikatel-najemne-koronavirus-pandemie-opatreni-epidemie.A200716_559608_ostrava-zpravy_woj