Wednesday, October 20, 2021
Obecné informace

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v úpadku

16 ledna, 2021

Ministerstvo financí se významně přiblížilo k dohodě s Evropskou komisí na možnosti poskytovat kompenzační bonus 500 korun denně také lidem, které jsou během koronavirové krize v úpadku. Vláda navíc chce, aby se stejné pravidlo dalo aplikovat na všechny programy covidové pomoci.

Čerpání kompenzačního bonusu je jednou z forem veřejné podpory a musí se proto řídit obecnými pravidly stanovenými právními předpisy EU. Evropská komise přitom v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila explicitní podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie. Jednou z těchto podmínek bylo to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku.

Více na: www.businessinfo.cz/clanky/kompenzacni-bonus-dostanou-i-podnikatele-v-upadku/