Wednesday, October 27, 2021
Obecné informace

K získání zvýhodněného financování potřebují rodinné firmy registraci u AMSP ČR

21 září, 2020

Rodinné firmy mohou získat zvýhodněné financování v rámci hned tří programů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) –  EXPANZE-úvěry, EXPANZE-záruky a GEN-záruka, a to podle toho, zda chtějí financovat investiční projekty, provozní výdaje nebo usnadnit předávání rodinného podniku dalším osobám.

K tomu, aby zvýhodněnou podporu získaly, musejí doložit osvědčení, které prokazuje, že je podnik zapsán v Registru rodinných podniků. O zápis do něj mohou firmy požádat na stránkách Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) prostřednictvím datové schránky za použití elektronického formuláře.

Více na: https://www.businessinfo.cz/clanky/k-ziskani-zvyhodneneho-financovani-potrebuji-rodinne-firmy-registraci-u-amsp-cr/