Wednesday, October 20, 2021

V souvislosti s pandemií koronaviru vláda schválila návrh novely nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou rozšiřuje možnost poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti i pro podnikatele v segmentu ubytovacích služeb. Ti až dosud nebyli do množiny oborů, jimž je možné tuto záruku poskytnout, zahrnuty, protože prvotně nejsou spojeny s vývozem. Umožněním čerpání této záruky chce vláda hoteliérům těžce poškozeným dopady koronavirové krize pomoci podpořit likviditu odvětví, zachovat pracovních místa a provoz zařízení, udržet nabídku stávajících služeb a podpořit rozvoj tohoto odvětví v budoucích letech.