Wednesday, October 27, 2021
Obecné informace

Hospodářská komora představila sadu návrhů na kompenzace provozovatelům restrikcemi postižených zařízení

14 října, 2020

Hospodářská komora České republiky v návaznosti na vládou přijatá mimořádná opatření, která zakázala nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných oborů, na tiskové konferenci představila návrhy na kompenzace pro tato zařízení. O kompenzacích prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý jednal již s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Přehled návrhů na kompenzace:

1. kompenzační bonus pro OSVČ
2. opětovné spuštění programu COVID Nájemné
3. obnovení program Antivirus C
4. prodloužení programu Antivirus A
5. prodloužení programu Antivirus B
6. podpora dohodářů (DPČ a DPP)
7. obnovení moratoria na splácení úvěrů
8. spuštění programu COVID Sportoviště
9. spuštění COVID Eventy
10. spuštění kompenzačního programu pro oblast stravování
11. spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu
12. spuštění programu pro ubytování v zasažených regionech., např. v kombinaci s podporou krajů
13. zvážit odklad 3. a 4. vlny EET
14. odpuštění daní uzavřeným nebo omezeným provozům
15. kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v karanténě

Více na: https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-predstavila-sadu-navrhu-na-kompenzace-provozovatelum-zarizeni-ktera-vlada-uzavrela-nebo-jim-a-jejich-zamestnancum-omezila-moznost-podnikat-a-pracovat/