Tuesday, October 19, 2021
Obecné informace

Firmy mohou začít žádat o dotace na výzkum a vývoj OP PIK

16 září, 2020

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Aplikace. Firmy a výzkumné organizace mohou žádat o finanční podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

O podporu mohou žádat soukromé i veřejné podniky, malé a střední a velké podniky. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč při splnění podmínek. Podíl podnikatele na podporovaných výdajích činí minimálně 50 %.

Podporované výdaje jsou:

  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje,
  • náklady na smluvní výzkum,
  • náklady na poradenské služby VaV,
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky.

Více ve Výzvě VIII zde: https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/09/aplikace-vyzva-viii.pdf