Sunday, October 24, 2021
Obecné informace

Finanční správa začíná přijímat předběžné žádosti o kompenzační bonus

06 listopadu, 2020

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 korun denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Bonus lze čerpat za činnost, která je pro OSVČ hlavním zdrojem příjmů.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 korun). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 korun). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Žádost můžete podat

online: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/

prostřednictvím aplikace EPO: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/…

vytisknout a odeslat na e-mail, poštou nebo donést osobně: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/…

Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však Finanční správa upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti.

Více na: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/FS-zacina-prijimat-zadosti-o-KB-10993