Thursday, October 28, 2021

Opatření a omezení v době pandemie nespadá pouze do správy jednotlivých států, změnami a oaptřeními prochází také celá Evropská unie v nadnárodní úrovni. EU provádí dohled nad vnějšími hranicemi, zastavuje se o reparciaci občanů a podporuje volný pohyb zboží a služeb.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/evropsky-rozmer-boje-proti-koronaviru-180598/